Jumat, 08 April 2011

Kidung

Kidung
Saka Wikipédia, Ènsiklopédhi Bébas ing basa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika mawi basa Jawi

Kidung yaiku tembang kang cakepane basa Jawa Tengahan lan wujude tembange isa tembang Tengahan, bisa tembang gedhe, bisa uga tembang macapat. Tuladhane kidung Subrata, Kidung Sudamala, Kidung Dewa Ruci, Kidung Sri Tanjung.

Tuladhane Kidung

Kidung jatimulya

Ana kudung sun angidung wengi,

Bebaratan duk amrem winaca,

Sang Hyang guru pangdege,

Lumaku sang Hyang Bayu,

Alambeyan asmara ening,

Ngadeg angidung iku,

Yen kinarya angawula,

Myang lelungan Gusti gething dadi asih,

Syaitan sato sumipang,


Sakathahing upas tawa sami,

Lara raga waluyo nirmala,

Tulak tanggul kang panggawe,

Duduk padha kawangsul,

Ketawuran sagungin sikir,

Ngadam makdum sadaya,

Datanpa pangrungu,

Pangucap lawan panrasa,

Myang paningal kang sedya tumeka napi,

Pangreksaning malaikat,

Jabariail ingkang angemongi,

Milanipun ketetepan iman,

Dadi angandel atine,

Ijrail puniko,

Kang rumeksa ing pati urip,

Israil dadi damar,

Padhang jroning kalbu,

Mikail kang asung sandhang,

Lawan pangan enggale katekan kapti,

Sabar lan anarimo,


Ya hu dhat myang pamujaning wengi,

Bale aras sesakane mulya,

Kirun saka tangaen nggone,

Wa nakirun atunggu saka kiwo gadane wesi,

Nulak panggawa ala,

Penggeret taraju rijal,

Ander ander kulhu balik kang linuwih,

Ambalik lara raga

Tidak ada komentar:

Posting Komentar