Minggu, 28 November 2010

Cerita Pengalaman Pribadi

Cerita pengalaman pribadhi yaiku cerita pengalaman kang wis dialami dening manungsa ing sajeroning uripe lan ora dialami ening wong liya.

Jinise

1 komentar: