Minggu, 28 November 2010

Tata Cara Telpon

Tata cara wong kang arep nelpon:
1. nyepakake buku lan pulpen kanggo nyathet bab kang dianggep penting
2. nyepakake nome kang arep ditelpun kanthi permati
3. ngaturake salam
4. takon wong sing digoleki, ana apa ora
5. menawa wis rampung ngaturake panuwun
6. uluk salam ing pungkasane telpun

Tidak ada komentar:

Posting Komentar