Jumat, 26 November 2010

Geguritan

GEGURITAN
Karya sastra jinise ana 3, yaiku:
1. Geguritan (puisi)
Tuladha: puisi, puisi jawa, syair lagu, tembang, lsp.
2. Gancaran (prosa)
Tuladha: cerkak, cerbung, cerdhung, nivel, lsp.
3. Sandhiwara (drama)
Tuladha: drama, kethoprak, wayang, opera, sinetron, lsp.
Tembung geguritan asale saka tembung lingga gurit sing tegese tulis, gambar, nyanyian (geguritan kuna).

Titikane geguritan kuna yaiku:
1. Diwiwiti tembung sun nggegurit
2. Cacahe gatra papat utawa luwih
3. Cacahing wanda saben gatrane padha
4. Tibane swara ing pungkasane gatra runtut
Tuladha geguritan kuna:
Sun nggegurit
- Tur kabeh padha ngemuti
Wong kang miskine kepati
Supaya padha mangerti
Bungah susah amratani

Titikane geguritan anyar yaiku:
1. Ora nggunakake tembung sun nggegurit
2. Cacahe gatra bebas
3. Cacahe wanda saben gatra ora ditemtokake
4. Tibane swara ing pungkasane gatra bebas

1 komentar:

  1. Backgroundnya mengganggu kak.
    Backgroundnya yang polos saja atau yang warnanya kalem biar nyaman bacanya.
    Hurufnya juga tolong dibesarin.
    Terimakasih

    BalasHapus