Minggu, 28 November 2010

Wawancara

Bab-bab kang perlu digatekake sadurunge nindakake wawancara:
1. Nemtokake topik wawancara
2. Nemtokake tujuane (informasi apa kang pengin digoleki)
3. Nyiapake pitakonan
4. Nemtokake sapa narasumbere
5. Gawe janji karo narasumbere, kapan lan panggonane

Bab-bab kang kudu digatekake nalika wawancara:
1. Miwiti pitakonan kanthi salam
2. Ngango basa kang sopan lan miturut unggah-ungguhing basa
3. Pandelenge tumuju marang narasumber
4. Aja menehi pitakonan kang wangsulane “iya” utawa ‘ora”
5. Pungkasi wawancara kanthi matur nuwun

2 komentar:

  1. moga moga isa dadi manfaat kanggo wong sing urung isa basa jawi

    BalasHapus
  2. moga moga isa dadi manfaat kanggo wong sing urung isa basa jawi

    BalasHapus